Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Πορτογαλίας παρήγαγαν αρκετή ενέργεια για να υπερκαλύψουν τη ζήτηση όλου του δικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, θέτοντας ένα νέο μέτρο για το τι αναμένετε να γίνει ο κανόνας για τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Πορτογαλικό παροχέα REN, η απόδοση των ανανεώσιμων πηγών κατά τη διάρκεια του μήνα έφτασε τις 4,812GWh, ξεπερνώντας την συνολική κατανάλωση που ανήλθε στις 4,647GWh.

Το νέο επίτευγμα συμπίπτει με την κίνηση της κυβέρνησης να αναστείλει ετήσιες επιδοτήσεις ύψους €20 εκατομμυρίων για εγγυημένες παροχές ενέργειας σε παραγωγούς, εκ των οποίων τα περισσότερα χρήματα πηγαίνουν σε σταθμούς ορυκτών καυσίμων που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.

“Το κατόρθωμα του προηγούμενου μήνα είναι ένα παράδειγμα του τι θα συμβαίνει πιο συχνά στο εγγύς μέλλον” τόνισε ο Πορτογαλικός Σύνδεσμος Ανανεώσιμης Ενέργειας και ο Σύνδεσμος Βιώσιμο Σύστημα Γη.

Αναμένετε ότι μέχρι το 2040 η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα μπορεί να εγγυηθεί, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, τη συνολική ηλεκτρική κατανάλωση της Πορτογαλίας.”

Σημειώθηκε επίσης ότι παρόλο που σταθμοί ορυκτών καυσίμων λειτούργησαν για μικρά χρονικά διαστήματα για να συμπληρώσουν την προσφορά, αναπληρώθηκαν πλήρως  από άλλες περιόδους μεγαλύτερης ανανεώσιμης παραγωγής.

“Αυτά τα δεδομένα, εκτός του ότι υποδεικνύουν ένα ιστορικό ορόσημο στον Πορτογαλικό τομέα ρεύματος, δείχνουν ότι μπορούμε να εμπιστευθούμε την ανανεώσιμη ενέργεια ως μια ασφαλή και βιώσιμη πηγή με τη οποία μπορούμε να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.”

Η προσπάθεια έλαβε τον έπαινο του Claude Turmew, Green MEP στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, αναφέροντας το παράδειγμα της Πορτογαλίας ως απόδειξη ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει ένα στόχο ανανεώσιμης ενέργειας υψηλότερο του 27% για το 2030.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here